Regnbuen Brønshøj

Vuggestue og børnehave

Vision

mariehøns_018 

Vi vil skabe Københavns bedste læringsmiljø

 

Børns udvikling i 0-6 års alderen er afgørende for, hvorledes resten af deres liv former sig. Grundpillerne i deres værdier og normsæt dannes i disse tidlige år. Netop derfor er børnenes tid i vuggestue og børnehave, mindst ligeså vigtig som deres skoletid. Desværre er der en tendens til at undervurdere dagtilbuddets læringsansvar i forhold til skolens. Dette sker ikke i Regnbuen.

I Regnbuen passer vi ikke børn – vi bruger hvert sekund af tiden sammen med dem konstruktivt. Vi præger dem socialt, motorisk og værdibaseret. Vi lærer dem at indgå i fællesskaber, men samtidig lærer vi dem at træde frem som individ, når det er påkrævet.

Vi lærer dem at styrker og svagheder tilhører alle og at en ven, der er bedre end en selv, ikke bør blive en fjende. Vi lærer dem at klappe af dygtighed og at trøste ved sorg. Vi lærer dem at grine, men aldrig at grine af andre.

Vi lærer børnene at være nysgerrige og eksperimenterende. Derved styrkes deres evne til at lære. Vi lærer også børnene en stærk disciplin, der vil hjælpe dem til at navigere flot senere i livet.

Vi lærer dem at regler er gode at have, men at nødvendigheder kan bryde dem. Vi lærer dem også at stille sig bagi køen, hvis andre har brug for at komme først. Vi lærer dem, at løse konflikter med deres egen stemme, så de kan klare sig selvstændigt.

Vi lærer dem at tro på sig selv uanset, hvor svært de har det. Vi lærer dem også at bede om hjælp, men kun når de har brug for det, for ved at hjælpe et barn, der selv kan, så fratager vi barnet dets kompetence.

Vi lærer dem både at synge højt og selvsikkert samt afdæmpet og rolig. Der er nemlig en tid til begge dele. Vi lærer dem at navigere mellem fjol og alvor, så de senere kan finde balancen.

Vi vil gerne sammen med barnets forældre skabe en tryg, udfordrende og lærerig start på livet. Vi håber, at kunne være med til, at ligge nogle gode grundsten for de værdier og menneskesyn som skal føre barnet videre i livet.