Regnbuen Brønshøj

Vuggestue og børnehave

Venskabsgrupper

IMG_0141

Fundamentet for et godt børneliv er ‘følelsen af at høre til’

Vi arbejder med inklusion som en helt særlig pædagogisk ramme. Formålet at få værdier som fællesskab, venskab, socialt sammenhold og kammeratlighed naturligt integreret i børnenes hverdag.

Alle børnene i Regnbuen er i en venskabsgruppe som er sammensat på tværs af spisegrupperne. Disse venskabsgrupper er et af børnenes relationelle tilhørsforhold i børnehaven. Venskabsgruppernes ypperste formål er at lade børnene støtte og understøtte hinandens udvikling. Mennesker udvikler sig udfra det miljø de er en del af og derfor tager Regnbuen ansvar for at sammensætte børnehavens børn i optimale udviklingsmiljøer.

Venskabsgrupperne er sammensat efter børnenes individuelle behov, sociale færdigheder, sproglig formåen og kreativitet. Selvtillid og selvværdsudvikling spiller også en væsentlig rolle og det dyrkes bevidst i det pædagogiske arbejde.  

Børnene lærer sociale spilleregler, normer, værdier, ærlighed og ikke mindst loyalitet. Mange venskaber blomstrer og udvikler sig hele tiden i et dynamisk flow. Det skaber gode legerammer fuld af glæde og med god støtte fra pædagoger, der konstant har øje for børnenes interaktion. 

Alle børn i Regnbuen skal minimum have en ven og gerne flere. Vi arbejder ud fra den grundtanke, at har man et rigt socialt liv, så har man et godt afsæt for et godt børneliv.