Regnbuen Brønshøj

Vuggestue og børnehave

 R e g n b u e – en børneoase!

 

 

Update: Regnbuen åbner en vuggestue afdeling på Præstegårds allé 29. Ventelisten åbner d. 1. august 2018 og de første børn kan starte d. 15. september 2018. Der bliver plads til 24 børn i vuggestuen. Dagtilbuddet Regnbuen bliver derved en integreret institution, hvor alle vuggestuebørn er sikret en plads i børnehaven efterfølgende.

 

 

Læring til livet

 

Vi arbejder ikke med børn – men for børn. Hos os er en oprigtig interesse for børns udvikling, fundamentet i pædagogikken. Professionel ledelse og grundig pædagogik skaber rammen for et nærværende børnemiljø.

Målsætningen i Regnbuen er ikke blot at lave en god daginstitution – målsætningen er at lave et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter alle børns udvikling optimalt.

I Regnbuen er der ansat en alsidig medarbejderstab for at sikre, at børnenes læringsmiljø er så nuanceret som muligt. Pædagogerne i Regnbuen er meget forskellige, men de har alle én fællesnævner – de brænder for pædagogik, læring og børns udvikling.