Regnbuen Brønshøj

Vuggestue og børnehave

 R e g n b u e

 

– en 0-6års børneoase

 

 

 

Læring til livet

 

Vi arbejder ikke med børn – men for børn. Hos os er en oprigtig interesse for børns udvikling, fundamentet i pædagogikken. Professionel ledelse og grundig pædagogik skaber rammen for et nærværende børnemiljø.

Målsætningen i Regnbuen er ikke blot at lave en god daginstitution – målsætningen er at lave et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter alle børns udvikling optimalt.

I Regnbuen er der ansat en alsidig medarbejderstab for at sikre, at børnenes læringsmiljø er så nuanceret som muligt. Pædagogerne i Regnbuen er meget forskellige, men de har alle én fællesnævner – de brænder for pædagogik, læring og børns udvikling.