Regnbuen Brønshøj

Vuggestue og børnehave

Minigrupper

Et differentieret fælleskab

Børnefællesskabet i Regnbuen kan karakteriseres som et differentieret fællesskab. Et fællesskab af denne karakter er et fællesskab, der er gearet til at skabe individuelle lærings- og udviklingsrum. Disse minigruppeforløb kan bestå af helt ned til to børn og en voksen og er for børnene en tryg platform til udvikling af eksempelvis deres sociale eller sproglige kompetencer. Der tilsigtes ligeværdighed, og der fokuseres på barnets individuelle lærings- og udviklingspotentiale og resourser.

Minigruppeforløb kan både være for børn, der skal iscenesættes som ambassadører for eksempelvis kammeratlighed, eller som en tryg og tydeligt afgrænset arena, der kan fungere som base for børn, der har vanskeligt ved at manøvrere i store grupper. Regnbuens minigrupper  bliver sammensat på tværs af børnehaven, ud fra grundige pædagogiske overvejelser og ud fra børnenes individuelle udviklingsniveau. Der skabes dermed, indenfor institutionens rammer, et stort antal af mulige sociale relationer og dermed også en bredere platform for barnets lærings- og udviklings muligheder.