Regnbuen Brønshøj

Vuggestue og børnehave

Kammeratlighed

Venlighed, tolerance og fællesskab  

I Regnbuen bruger vi begrebet Kammeratlighed som en central kerneværdi.

Kammeratlighed er en fællesbetegnelse for al positiv social adfærd -eksempelvis at være venlig, at være hjælpsom, at være inviterende og imødekommende, sød og rar.

At være kammeratlig er den største ære man kan få i Regnbuen. Derfor er den offentlige italesættelse og anerkendelse af positiv social adfærd et vigtigt pædagogisk værktøj. Særligt hjælpsomme eller omsorgsfulde adfærdsmønstre italesættes med ros og anerkendelse, og dermed tydeliggøres ønsket adfærd og det virker tilmed som et incitament for at udvise højere grad af kammeratlighed. Kammeratlighed er en del af et begrebspar, hvor ukammeratlighed er modpolen. Kammeratlighed og ukammeratlighed er både for børn og voksne tydelige begreber, der styrker den sociale bevidsthed, og giver en forståelse af hvad der accepteres og hvad der ikke accepteres i et forpligtende fællesskab. I Regnbuen er der en åbenbar forventning om at alle, både børn og voksne, udviser denne positive sociale og imødekommende adfærd.