R e g n b u e – en børneoase!

 

Regnbuen er garant for at børn får læring til livet, – både individuelt og i små og store fællesskaber.

 

Læring til livet

Vi arbejder ikke med børn – men for børn. Hos os er en oprigtig interesse for børns udvikling, fundamentet i pædagogikken. Professionel ledelse og grundig pædagogik skaber rammen for et nærværende børnemiljø.

Målsætningen i Regnbuen er ikke blot at lave en god børnehave – målsætningen er at lave et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter alle børns udvikling optimalt.

Børnehaven Regnbuen fik i 2012 ny leder. Stine Kart blev målrettet ansat til at stå i spidsen for den forandringsproces som den gamle børnehave kaldte på. Siden 2012 har leder og medarbejdere arbejdet intensivt for at skabe et miljø fuld af livsglæde, læring og kammeratlighed. Hvilket i allerhøjeste grad er lykkes. Børn i Regnbuen, er børn i trivsel.

I Regnbuen er der ansat en alsidig medarbejderstab for at sikre, at børnenes læringsmiljø er så nuanceret som muligt. Pædagogerne i Regnbuen er meget forskellige, men de har alle én fællesnævner – de brænder for pædagogik, læring og børns udvikling.